Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 211/2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny

Vyvesené: 15. 3. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť