Obsah

Kontakty

Adresa

Obecný úrad Vlky
Vlky 83
900 44

Spojenie

Tel.: 02/45958 480

Zamestnanci

Ildikó Kollerová
tel: 02/45958 480
   
email: obecvlky83@gmail.com , obec@vlky.eu
   
 
   

 

Informácie

IČO: 00305189
DIČ: 2020663623
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN: SK44 5600 0000 0018 3798 1001

 

Úradné hodiny

Pondelok 09:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 12:00        

 

Starosta obce:

Baltazár Fejes