Obsah

Všeobecné informácie

Vlky (maď. Vők, nem. Nickelsdorf) je obec na Slovensku v Bratislavskom kraji v okrese Senec.
 

Poloha

Obec Vlky sa nachádza v Bratislavskom kraji, 15 km juhozápadne od okresného mesta Senec. Malá, zväčša poľnohospodárska obec leží bokom od hlavných komunikácií, na pravom brehu Malého Dunaja. Územie obce je 362 hektárov, leží v nadmorskej výške 126 – 127 m na Podunajskej nížine v severozápadnej časti Žitného ostrova na mladom agradačnom vale Malého Dunaja. Odlesnený rovinný chotár tvoria mladšie treťohorné ílovité vrstvy s pieskami a štrkmi, na nich sú dunajské uloženiny. V juhovýchodnej časti chotára sú pokryvy viatych pieskov. Brehy Malého Dunaja lemuje zväčša porast vŕb, ktoré vytvárajú nejedno romantické zákutie. Zmiešaný les tvoria agát, buk, osika, v súčasnosti aj borovice. V obci je postavených 145 rodinných domov, zväčša prízemných, niekoľko jednoposchodových. počet obyvateľov je 442. Centrum obce tvorí malé námestie s obecným úradom, materskou školou, pomníkom padlým hrdinom a autobusovou zastávkou. Medzi dominanty obce patrí zvonica, pamätník padlým hrdinom a lurdská jaskyňa

Základné informácie 

Samosprávný kraj Bratislavský
Okres Senec
Región Podunajský
Počet obyvateľov 428
Rozloha 362 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1260

 

vlky

 

Úradná tabuľa

10.11.2017

Deň obce

Deň obce

Deň obce Vlky 2017

Detail

30.12.2013

Szőttes 2013

Szőttes 2013

.

Detail

31.08.2013

Spoločne pre deti 2013

Spoločne pre deti 2013

.

Detail

24.09.2012

Den obce- Falunap 2012

...foto bude doplnené..

Detail

24.12.2011

Koledníci- Mendikálás

Koledníci- Mendikálás

.

Detail