Obsah

Materská škola
 

Riaditeľka materskej školy:  Marta Koszorúsová
Telefón: 02/45958 481
   
Učiteľka materskej školy: Mgr. Juliana Braunsteiner
Telefón: 02/45958 481
   
E-mail: materskaskola.vlky@gmail.com