Obsah

Oznámenie - Pošta Tomášov 02.07.2024

Oznámenie - Pošta Tomášov 02.07.2024.pdf Stiahnuté: 7x | 02.07.2024

Informácia - Čo patrí do kontajnerov na textil a šatstvo?

Informácia - Čo patrí do kontajnerov na textil a šatstvo.pdf Stiahnuté: 9x | 24.06.2024

Malinovské leto 29. júna 2024 - Éberhardi nyár 2024. június 29.

Malinovské leto 29. júna 2024 - Éberhardi nyár 2024. június 29..pdf Stiahnuté: 10x | 18.06.2024

Dopravné obmedzenie - Rodinný deň s Petrom Saganom

Dopravné obmedzenie - Rodinný deň s Petrom Saganom.pdf Stiahnuté: 9x | 17.06.2024

Divadelné predstavenie Tomášov - Színházi előadás Fél

Divadelné predstavenie Tomášov - Színházi előadás Fél.pdf Stiahnuté: 10x | 12.06.2024

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2023

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2023.pdf Stiahnuté: 22x | 30.04.2024

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2023

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2023.pdf Stiahnuté: 24x | 30.04.2024

Oznámenia

Oznámenia 01.06.2024.pdf Stiahnuté: 26x | 25.04.2024

Výkup papiera 17.04.2024

Výkup papiera 17.04.2024.pdf Stiahnuté: 18x | 16.04.2024

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka na darovanie krvi, Horné Janíky - Meghívó véradásra, Felső Jányok.pdf Stiahnuté: 19x | 15.04.2024

Oznámenie - Pozvánka

Oznámenie 19.02.2024.pdf Stiahnuté: 30x | 19.02.2024

Harmonogram vývozu komunálnych odpadov a plastov v roku 2024

Harmonogram vývozu komunálnych odpadov a plastov v roku 2024.pdf Stiahnuté: 42x | 29.12.2023

Vianočný pozdrav 2023 - Karácsonyi üdvözlet 2023

Vianočný pozdrav 2023 - Karácsonyi üdvözlet 2023.pdf Stiahnuté: 42x | 18.12.2023

Oznámenie OR PZ Senec - Vodiči s ružovými vodičskými preukazmi Pozor!

Oznámenie OR PZ Senec - Vodiči s ružovými vodičskými preukazmi Pozor!.pdf Stiahnuté: 61x | 13.12.2023

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie 08.12.2023.pdf Stiahnuté: 42x | 08.12.2023

Pozvánka 05.12.2023 - Meghívó 2023.12.05.

Pozvánka 05.12.2023 - Meghívó 2023.12.05.pdf Stiahnuté: 62x | 04.12.2023

Pozvánka 10.12.2023 - Meghívó 2023.12.10.

Pozvánka -Meghívó.pdf Stiahnuté: 47x | 04.12.2023

Oznámenie OR PZ v Senci - Nezatvárajte oči pred násilím

Oznámenie OR PZ v Senci - Nezatvárajte oči pred násilím.pdf Stiahnuté: 46x | 27.11.2023

Varovanie pre rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp

Informácia - MŠVVaŠ SR.pdf Stiahnuté: 41x | 15.11.2023

Výzva - Západoslovenská distribučná a. s. zo dňa 13.11.2023

Výzva - Západoslovenská distribučná a. s. zo dňa 13.11.2023.pdf Stiahnuté: 48x | 14.11.2023

Stránka