Obsah

Rozhodnutie č. 209 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf (330.21 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf (226.21 kB)

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.pdf (145.65 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022.pdf (276.63 kB)

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről - Választások az önkormányzati régiók testületébe 2022.pdf (296.21 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.pdf (249.14 kB)

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről - Önkormányzati választások 2022.pdf (265.34 kB)

Určenie volebných obvodov, počet poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na volebné obdobie rokov 2022-2026.pdf (603.32 kB)

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022.pdf (145.94 kB)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v obci Vlky.pdf (126.03 kB)

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka MVK a OVK v obci Vlky.pdf (135.2 kB)

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebnej miestnosti pre voľby v r. 2022.pdf (142.79 kB)

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf (134.15 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vlky.pdf (143.28 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vlkoch.pdf (248.49 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BSK.pdf (202.39 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva BSK.pdf (270.43 kB)

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania.pdf (291.38 kB)

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Vlky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022.pdf (853.73 kB)