Obsah

Zvonica

zvonica

Zvonica bola postavená v roku 1923. Je to vysoká, štíhla stavba štvorcového pôdorysu ukončená nízkou stanovou strechou. Nárožia zdobia nárožné lizény vytvorené z pálených tehál, tri podlažia o seba oddeľujú 2 kordónové rímsy. Na každej strane hornej časti zvonice sú polkruhové zvukové otvory v šambránach. V dolnej časti je nika so soškou Piety, nad ňou reliéf Premenenia Pána, po stranách s postavami Mojžiša a Eliáša. Mramorový reliéf pochádza z Fadruszovho bratislavského pamätníka Márie Terézie. Vo zvonici je jeden zvon, ktorý bol v roku 2006 automatizovaný.

zvonica_maria