Obsah

Archív

Zmluvy

2016
Číslo Zverejnené Popis zmluvy Zmluvná strana IČO

Platnosť

Typ
1/2016 05.01.2016 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb CNS EuroGrants s.r.o. 45421153 31.12.2016 pdf
2/2016 08.02.2016 Zmluva o dielo AŽ PROJEKT 35951958 31.12.2016 pdf
3/2016 15.04.2016 zmluva Multitech s.r.o. 17643295 31.12.2016 pdf
4/2016 15.04.2016 zmluva Recyklogroup a.s. 48116441 31.12.2016 pdf
6/2016 01.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavský samospravny kraj 36063606 31.12.2016 pdf
7/2016 01.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavský samospravny kraj 36063606 31.12.2016 pdf
8/2016 01.06.2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 30794536 31.12.2016 pdf
9/2016 01.06.2016 Zmluva o vykonaní auditu Doc. Ing. Stanislav Igor Šimončič, CSc.   31.12.2016 pdf
10/2016 25.06.2016 Zmluva o spolupráci

Recyklogroup a.s.

48116441 31.12.2016 pdf
11/2016 25.06.2016

Zmluva o odbere VŽP

GLOBAL GREEN, spol. s.r.o. 35790571 31.12.2016 pdf
12/2016 25.06.2016 Zmluva o spolupráci Jankuš Richard (ECOTEXTIL) 41092929 31.12.2016 pdf
13/2016 25.06.2016 Budúca dodávateľská zmluva Recyklogroup a.s.

48116441

31.12.2016 pdf
14/2016 07.09.2016 Zmluva o hudobnom vystúpení Holiday Music   31.12.2016 pdf
15/2016 07.09.2016 Zmluva o umeleckom výkone MAJA PRODUCTION 35920483 31.12.2016 pdf
16/2016 07.09.2016 Kúpna zmluva Slovak Telekom 35763469 31.12.2016 pdf
17/2016 07.09.2016 dodatok k zmluve Slovak Telekom 35763469 31.12.2016 pdf
18/2016 28.10.2016 Sprostredkovateľská zmluva Juraj Derzsi   31.12.2016 pdf
19/2016 28.10.2016 Zmluva o verejnom vystúpení Holiday Music   31.12.2016 pdf
20/2016 16.11.2016 zmluva o poskytnutí dotácie

Úrad vlády Slovenskej Republiky

00151513 31.12.2016 pdf
21/2016 16.11.2016 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom

35763469

31.12.2016 pdf
22/2016 16.11.2016 zmluva o príprave stravy a poskytovaní stravovania Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ 305120   pdf
23/2016 16.11.2016 zmluva o úhrade režijných nákladov Obec Tomášov 305120 31.12.2016 pdf
24/2016 01.12.2016

Zmluva o verejnom vystúpení

Tanečné divadlo Ifjú Szivek 31796796 31.12.2016 pdf
25/2016 20.01.2017

Zmluva o verejnom vystúpení

Imre Vadkerti

  31.12.2016 pdf
26/2016

24.03.2017

Zoznam zmlúv obce za rok 2016

zoznam zmlúv 2016

  31.12.2016 pdf

 

2015
Číslo Zverejnené Popis zmluvy Zmluvná strana IČO

Platnosť

Typ
1/2015 01.04.2015 Zmluva o poskytnutí grantu

Nadácia Alianz

42134064 31.12.2015 pdf
2/2015 10.04.2015

Zmluva o vykonaní auditu

Doc. Ing. Stanislav Igor Šimončič, CSc.   31.12.2015 pdf
3/2015 10.04.2015 Zmluva o dielo Pro Implement, s.r.o. 46255371 31.12.2015 pdf
4/2015 17.04.2015 Kúpna zmluva Bellimpex s.r.o.

36705390

31.12.2015 pdf
5/2015 17.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 31.12.2015 pdf
6/2015 04.06.2015 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie Kultúrny Spolok Kuttyomfitty 42288321 31.12.2015 pdf
7/2015 04.06.2015

Zmluva o verejnom vystúpení

Arnold Gerendás 43361319 31.12.2015 pdf
8/2015 31.08.2015 Zmluva o grantovom účte

Prima Banka

31575951

31.12.2015 pdf
9/2015 31.08.2015 Poistná zmluva Kooperativa poisťovňa a.s.   31.12.2015 pdf
10/2015 31.08.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad vlády Slovenskej Republiky 00151513 31.12.2015 pdf
11/2015 31.08.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie

Bratislavský samosprávny kraj

36063606 31.12.2015 pdf
12/2015 31.08.2015

Príloha k zmluve 10/2015

Úrad vlády Slovenskej Republiky 00151513 31.12.2015 pdf
13/2015 31.08.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

Ministerstvo vnútra SR

00151866 31.12.2015 pdf
14/2015 31.08.2015 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb CNS EuroGrants 45421153 31.12.2015 pdf
15/2015 19.10.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

Bratislavský samosprávny kraj 36063606 31.12.2015 pdf
16/2015 19.10.2015 Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 31.12.2015 pdf
17/2015 30.11.2015 Zmluva o verejnom vystúpení

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

31796796 31.12.2015 pdf
18/2015 14.12.2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE Energia, a.s.

36677281 31.12.2015 pdf
19/2015 14.12.2015 Dodatok k zmluve 18/2015

ZSE Energia, a.s.

36677281 31.12.2015 pdf
20/2015 08.02.2016 Zmluva o poskytovaní technickej služby Zvac Systems s.r.o. 35859911 31.12.2015 pdf
21/2015 08.02.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 35697270 31.12.2015 pdf

 

2014 
Číslo Zverejnené Popis zmluvy Zmluvná strana IČO

Platnosť

Typ
1/2014 12.05.2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a BOZP Jozef Vadovič- VADAS 37569091 31.12.2014 pdf
2/2014 25.07.2014 Zmluva o spolupráci Angéla Ballová- Global

34879391

31.12.2014 pdf
3/2014 25.07.2014 Zmluva o verejnom vystúpení Arnold Gerendás 44361319 31.12.2014 pdf
4/2014 25.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 31.12.2014 pdf
5/2014 25.07.2014 Zmluva o dielo Ochrana údajov s.r.o. 46677941 31.12.2014 pdf
6/2014 25.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 31.12.2014 pdf
7/2014 25.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 31.12.2014 pdf
8/2014 15.08.2014

Revitalizácia centra obce Vlky

BALA a.s. 3622842 31.12.2014 pdf
9/2014 27.08.2014 Revitalizácia centra obce Vlky dokument c.2. BALA a.s. 3622842 31.12.2014 pdf
10/2014 25.10.2014

Zmluva o vykonaní auditu

Doc. Ing. Stanislav Igor Šimončič, CSc.

  31.12.2014 pdf
11/2014 25.10.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 31.12.2014 pdf
12/2014 25.10.2014 Kúpna zmluva

Bratislavský samosprávny kraj

36063606 31.12.2014 pdf
13/2014 25.10.2014 Zmluva o bežnom účte

Prima banka Slovensko a.s.

31575951 31.12.2014 pdf
14/2014 29.10.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Bala a.s. 36228427 31.12.2014 pdf
15/2014

20.11.2014

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb CNS EuroGrants s.r.o. 45421153 31.12.2014 pdf
16/2014

20.11.2014

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 31.12.2014 pdf
17/2014 02.12.2014 Úverová zmluva Prima banka Slovensko a.s. 31575951 31.12.2014 pdf
18/2014 18.12.2014 Dodatok - Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a BOZP. Jozef Vadovič- VADAS 37569091 31.12.2014 pdf
19/2014

23.12.2014

Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 31.12.2014 pdf
20/2014

23.12.2014

Zmluva o spolupráci CNS EuroGrants s.r.o. 45421153 31.12.2014 pdf
21/2014 18.01.2015 Poistná zmluva pre poistenie majetku Astra poisťovňa 47243597 31.12.2014 pdf

 

2013
Číslo Zverejnené Popis zmluvy Zmluvná strana IČO

Platnosť

Typ
1/2013 30.03.2013   Generali Slovensko a.s. 35709332 31.12.2013 pdf
2/2013 30.03.2013 Zmluva o budúcej zmluve Komorný folklórny súbor Szőttes 31796796 31.12.2013 pdf
3/2013 30.03.2013 Zmluva o budúcej zmluve Tanečné divadlo- Ifjú Szivek 31796796 31.12.2013 pdf
4/2013 30.03.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 31.12.2013 pdf
5/2013 30.03.2013 Zmluva o spolupráci (dodatok) CNS EuroGrants s.r.o. 45421153 31.12.2013 pdf
6/2013 30.03.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 31.12.2013 pdf
7/2013 17.05.2013

Zmluva o vykonaní auditu

Doc. Ing. Stanislav Igor Šimončič

42182395 31.12.2013 pdf
8/2013 17.05.2013 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 35763469 31.12.2013 pdf
9/2013 17.05.2013 Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe Stredná odborná škola Zlaté klasy   31.12.2013 pdf
10/2013 17.05.2013 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu SPP a.s.

35815256

31.12.2013 pdf
11/2013 24.06.2013  

Slovgram

00305189

31.12.2013 pdf
12/2013 13.09.2013

O poskytnutí dotácie

Bratislavský samosprávny kraj 36063606 31.12.2013 pdf
13/2013 13.09.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie

Úrad vlády SR

00151513

31.12.2013 pdf
14/2013 13.09.2013   Úrad vlády SR

00151513

31.12.2013 pdf
15/2013 13.09.2013

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom a.s.

35763469

31.12.2013 pdf
16/2013 10.10.2013

O poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín

Úrad vlády SR 00151513 31.12.2013 pdf
17/2013 23.12.2013

Zmluva o verejnom vystúpení

Tanečné divadlo- Ifjú Szivek 31796796 31.12.2013 pdf
18/2013 23.12.2013 Zmluva o vystúpení Komorný folklórny súbor Szőttes 31755992 31.12.2013 pdf
19/2013 23.12.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie

Bratislavský samosprávny kraj 36063606 31.12.2013 pdf
20/2013 23.12.2013 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 35697270 31.12.2013 pdf

 

2012
Číslo Zverejnené Popis zmluvy Zmluvná strana IČO

Platnosť

Typ
1/2012 15.02.2012 zmluva o dielo

R-PROJECT INVEST s.r.o.

43831915 31.12.2012 pdf
2/2012 22.05.2012

Zmluva o spolupráci

CNS EuroGrants s.r.o. 45421153 31.12.2012 pdf
3/2012 11.06.2012 Zmluva o poskytnutí podpory Enviromentálny fond 30796491 31.12.2012 pdf
4/2012 11.06.2012 Mandátna zmluva GAGA s.r.o. 36270555 31.12.2012 pdf
5/2012 11.06.2012 Obnova a oprava odvodňovacích zariadení v obci. Multitech s.r.o. 17643295 31.12.2012 pdf
6/2012 11.06.2012

Zmluva o poskytnutí podpory

Enviromentálny fond

305189 31.12.2012 pdf
7/2012 11.06.2012 Výstavba DČOV v obci Vlky

VFL-Mont s.r.o.

43798039 31.12.2012 pdf
8/2012 11.06.2012

Dodávka DČOV

Aquatec VFL s.r.o.

43874355 31.12.2012 pdf
9/2012 14.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 31.12.2012 pdf
10/2012 30.06.2012 Poskytnutie dotácie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 31.12.2012 pdf
11/2012 28.09.2012

Zmluva o o poskytnutí dotácie

Bratislavský samosprávny kraj 36063606 31.12.2012 pdf
12/2012 29.10.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.

35763469

31.12.2012 pdf
13/2012 29.10.2012 Dodatok k zmluve Slovak Telekom a.s.

35763469

31.12.2012 pdf
14/2012 29.10.2012 Zmluva o vystúpení umeleckého súboru Tanečné divadlo- Ifjú Szivek 31796796 31.12.2012 pdf
15/2012 03.11.2012 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny ZSE energia a.s. 36677281 31.12.2012 pdf
16/2012 20.11.2012 Poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 31.12.2012 pdf
17/2012 20.11.2012 Poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 31.12.2012 pdf
18/2012 20.11.2012 Vystúpenie Komorného folklórneho súboru Komorný folklórny súbor Szőttes 31755992 31.12.2012 pdf
19/2012 26.11.2012 Pozáručný servis 15ks čističiek odpadových vôd Aquatec VFL s.r.o. 43874355 31.12.2012 pdf
20/2012 26.11.2012 Laboratórne rozbory AQUASECO s.r.o. 17335264 31.12.2012 pdf

 

2011
Číslo Zverejnené Popis zmluvy Zmluvná strana IČO

Platnosť

Typ
1/2011 14.07.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa par 50i. UPSVaR Pezinok 30794587 31.12.2011 pdf
2/2011 10.10.2011 Modernizácia informatického systému Obecného úradu GLOBAL TRADE 32828942 31.12.2011 pdf
3/2011 10.10.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín

Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 31.12.2011 pdf
4/2011 10.10.2011 Dotácia na Obecný dom Vlky

Bratislavský samosprávny kraj

36063606 31.12.2011 pdf
5/2011 10.10.2011 Verejné vystúpenie Tanečné divadlo- Ifjú szivek 31796796 31.12.2011 pdf
6/2011 10.10.2011

Vykonanie auditu

Doc. Ing. Stanislav Igor Šimončič CSc.

305189 31.12.2011 pdf
7/2011 07.12.2011 Zmluva o združenej dodávke elektriny Západoslovenská energetika 36677281 31.12.2011 pdf
8/2011 07.12.2011 Poskytnutie dotácie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 31.12.2011 pdf