Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.08.2022

Zmluva

05/2022

Neuvedené

Silvia Oravec - Sissi

Obec Vlky

22.07.2022

Zmluva

04/2022

Neuvedené

Veronika Hideghétyová

Obec Vlky

30.06.2022

Zmluva - Dodatok č. 4

03/2022

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Vlky

21.04.2022

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

02/2022

Neuvedené

Obec Bernolákovo

Obec Vlky

19.04.2022

DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. E1915 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.12.2021

01/2022

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Vlky

30.12.2021

Zmluva

20/2021

Neuvedené

MULTITECH s.r.o.

Obec Vlky

29.12.2021

Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

19/2021

Neuvedené

Obec Bernolákovo

Obec Vlky

20.12.2021

Zmluva

18/2021

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Vlky

19.11.2021

Zmluva

17/2021

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlky

19.11.2021

Dohoda

16/2021

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlky

09.11.2021

Zmluva

15/2021

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Vlky

05.11.2021

Dodatok č. 002

14/2021

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Vlky

09.09.2021

Zmluva

13/2021

Neuvedené

ČSOB Poisťovňa

Obec Vlky

12.08.2021

Dohoda

12/2021

Neuvedené

Obec Bernolákovo

Obec Vlky

10.08.2021

Zmluva

11/2021

Neuvedené

MH ASIST, s. r. o., r. s. p.

Obec Vlky

10.08.2021

Zmluva

10/2021

Neuvedené

MH ASIST, s. r. o., r. s. p.

Obec Vlky

04.08.2021

Zmluva

09/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Vlky

08.07.2021

Zmluva

08/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Vlky

04.06.2021

Zmluva

07/2021

Neuvedené

Doc. Ing. Stanislav Igor Šimončič, CSc.

Obec Vlky

27.05.2021

Mandátna zmluva

06/2021

Neuvedené

LEGAL TENDER s. r. o.

Obec Bernolákovo

10.05.2021

Zmluva

05/2021

Neuvedené

Obec Tomášov

Obec Vlky

14.04.2021

Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Vlky

04/2021

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Vlky

18.03.2021

Zmluva

03/2021

Neuvedené

Lomtec.com a.s.

Obec Vlky

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

02/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Vlky

28.01.2021

Zmluva

01/2021

Neuvedené

Obec Tomášov

Obec Vlky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: